(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/12/2021 do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 1/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương ảnh 1