(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/12/2020 do Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng ủy quyền như sau:

Ngày 1/12/2020, đấu giá xe tải có mui Veam tại TPHCM ảnh 1