(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/12/2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 160/2020/HĐ-ĐG ngày 05/11/2020 được ký kết giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nơi có tài sản

1.1. Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê (khu A):

- Quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích khu đất 40.014,2 m2 (trong đó diện tích lộ giới là 2.879 m2) gồm các thửa đất số 289, 364, 466, 469, thuộc tờ bản đồ số 16, mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh. Hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; thời hạn thuê đất: 50 năm (kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất). Giá khởi điểm: 55.099.553.400 đồng.

- Tài sản trên đất (Nhà xe, nhà ăn, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, phòng thí nghiệm, kỹ thuật, hội trường, sân đường nội bộ, đường dây hạ thế, trạm điện, hệ thống chiếu sáng, cổng hàng rào) Giá khởi điểm: 665.581.105 đồng.

Tổng giá khởi điểm (khu A): 55.765.135.000 đồng (năm mươi lăm tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

1.2. Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê (khu B + khu C):

- Quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích khu đất 10.721 m2 (trong đó diện tích lộ giới là 941 m2 thuộc khu C) gồm các thửa đất số 467, 470 (khu B), 468, 471 (khu C), thuộc tờ bản đồ số 16, mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh. Hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; thời hạn thuê đất: 50 năm (kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất). Giá khởi điểm: 19.522.941.000 đồng.

- Tài sản trên đất (Nhà kho, nhà chế biến, nhà tập thể, nhà bao che bể cá, nhà cho cá sinh sản và ấp trứng, trại ương giống tôm càng xanh, cống, trạm bơm, bể hút, bể xả, đường nội bộ, khoan giếng để đặt bơm chìm, hệ thống xử lý nước Aluwat 4m3/h, bể chứa composite 10m3, đài nước, cổng hàng rào). Giá khởi điểm: 2.114.582.983 đồng.

Tổng giá khởi điểm (khu B + khu C): 21.637.524.000 đồng (hai mươi mốt tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu năm trăm hai mươi bốn ngàn đồng).

Tổng giá khởi điểm khu A và khu B + khu C: 77.402.659.000 đồng (bảy mươi bảy tỷ bốn trăm lẻ hai triệu năm trăm sáu mươi chín ngàn đồng)

(Đính kèm bảng kê chi tiết tài sản đấu giá)

Giá trị quyền sử dụng đất nêu trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

Tài sản đấu giá riêng khu A và đấu giá khu B + khu C.

1.3. Nơi có tài sản: Trại giống thuỷ sản Bình Cách, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

- Thời gian xem tài sản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 01/12/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 11 giờ ngày 26/11/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi (Số 14 đường D1, KP Bình Cư 3, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ: 4.000.000 đồng/hồ sơ đối với Khu A; 3.000.000 đồng/hồ sơ đối với Khu B và Khu C.

- Tiền đặt trước là 11.153.000.000 đồng/hồ sơ đối với Khu A; 4.327.000.000 đồng/hồ sơ đối với Khu B và Khu C, thời gian nộp từ ngày 26/11/2020 đến 16 giờ ngày 27/11/2020. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Tân An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 11 giờ ngày 26/11/2020 (trong giờ hành chính). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

Thời gian nộp phiếu trả giá: Chậm nhất là 16 giờ ngày 27/11/2020 khi nộp phiếu trả giá người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp);

- Bản sao có chứng thực giấy CMND, hộ khẩu hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh của người đăng ký tham gia đấu giá;

- Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (trường hợp ủy quyền).

5.3. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định Luật đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản.

5.4. Điều kiện tham gia đấu giá: Là đối tượng được tham gia đấu giá nêu trên, khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá tài sản phát hành, trong đó có nôi dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

- Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính:

+ Đối với tổ chức tham gia đấu giá phải có điều kiện về tài chính, kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải có điều kiện về tài chính, kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá, một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với 1 bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

5.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

Thời điểm thẩm định hồ sơ được thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất thuê.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 09 giờ, ngày 01/12/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An. Địa chỉ: Số 8T, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá. Vòng 01 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Vòng 02 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An. Địa chỉ: Số 8T, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, Phường 5, thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi, địa chỉ: Số 14 đường D1, KP Bình Cư 3, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696 ./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Đính kèm Thông báo đấu giá tài sản số 160/TB-ĐG ngày 05/11/2020)

Ngày 1/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An ảnh 1
Ngày 1/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An ảnh 2