(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời đấu giá QSDĐ tại huyện Quốc Oai vào ngày 1/12/2018 như sau:

1. 48 thửa đất thuộc khu đất đấu giá ĐG 03 thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội: Khu C: 24 thửa từ thửa C01 đến C24, diện tích từ 136,5 m2 đến 137,6 m2; và Khu D: 24 thửa từ thửa D01 đến D24, diện tích từ 127,5 m2 đến 129,0 m2.

Giá khởi điểm 15.500.000 đ/ m2, tiền hồ sơ 500.000 đ/ hồ sơ, đặt trước 250.000.000 đ/ thửa đất.

2. Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 12/11/2018 đến ngày 29/11/2018 (giờ hành chính). Mua hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm tới Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước (giờ hành chính): Từ 27 đến 29/11/2018. Nộp tiền vào tài khoản Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Số TK: 112000131274 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An.

5. Thời gian xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 28 và 29/11/2018 (giờ hành chính).

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 14h00, ngày 01/12/2018 (thứ Bảy). Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. ĐT 0243.844.555 (Tham khảo hồ sơ tại cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai).