(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chơn Thành ủy quyền như sau:

01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hiace, biển kiểm soát: 93A-0580, sản xuất năm 2003, màu ghi-hồng. Giá khởi điểm: 94.500.000đ (Chín mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chơn Thành

Ngày 1/11/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Hiace tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Hiace tại tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Hiace tại tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 1/11/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Hiace tại tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 1/11/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Hiace tại tỉnh Bình Phước ảnh 5