(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do TPBank ủy quyền như sau:
Ngày 1/11/2021, đấu giá xe ô tô Samco tại Hà Nội ảnh 1