(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

39 loại tài sản gồm xe mô tô, máy móc, thiết bị văn phòng đã qua sử dụng. Hiện trạng: Tài sản đã hư hỏng, hết hạn sử dụng (Chi tiết theo danh mục đính kèm). - Giá khởi điểm: 11.200.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu hai trăm nghìn đồng). - Nguồn gốc: Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng, không hoạt động được, thanh lý đấu giá nộp ngân sách Nhà nước. - Địa chỉ tài sản: tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai – 46 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai

Ngày 1/11/2021, đấu giá xe mô tô, máy móc, thiết bị văn phòng đã qua sử dụng tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá xe mô tô, máy móc, thiết bị văn phòng đã qua sử dụng tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá xe mô tô, máy móc, thiết bị văn phòng đã qua sử dụng tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 1/11/2021, đấu giá xe mô tô, máy móc, thiết bị văn phòng đã qua sử dụng tại tỉnh Gia Lai ảnh 4