(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê gồm 03 tài sản (Nhà giữ xe, Nhà căn tin, Quầy thuốc)

Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy

Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền thuê tài sản nhà giữ xe, nhà căn tin, quầy thuốc tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền thuê tài sản nhà giữ xe, nhà căn tin, quầy thuốc tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền thuê tài sản nhà giữ xe, nhà căn tin, quầy thuốc tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền thuê tài sản nhà giữ xe, nhà căn tin, quầy thuốc tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4