(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Trung tâm Y tế quận Thanh Khê ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác căn-tin tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Diện tích: 58,24 m2. Thời hạn thuê: 03 năm. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 60.151.200 đồng/năm.

Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác căn-tin tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác căn-tin tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác căn-tin tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng ảnh 3