(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô ủy quyền như sau:
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ảnh 1