(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) ủy quyền như sau:
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ảnh 1