(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM ảnh 1