(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định - Sở Tư pháp tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

94 lô đất ở - TBĐ 9; TBĐ 8 và TBĐ 30, thuộc Khu QHDC xã Cát Khánh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát

Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 94 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 94 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 94 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 94 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 94 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 5
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 94 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 6
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 94 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 7
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 94 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 8