(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 1/11/2021 do UBND thành phố Sầm Sơn ủy quyền như sau:

47 lô đất ở tại Khu xen cư, tái định cư Trung Tiến (Khu 1) phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (MBQH kèm theo Quyết định số 5952/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn)

UBND thành phố Sầm Sơn

Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3