(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất 14 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Hà Trữ Thượng, xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang

Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 1/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 14 lô đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5