(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Đội Quản lý thị trường số 12 ủy quyền như sau:

Lô điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy photocopy, đầu nóng, đầu lạnh máy điều hòa, và các thiết bị, phụ kiện vật dụng khác theo các Quyết định tịch thu của UBND quận Gò Vấp.

Đội Quản lý thị trường số 12

Ngày 1/11/2021, đấu giá lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 1/11/2021, đấu giá lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 4
Ngày 1/11/2021, đấu giá lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 5
Ngày 1/11/2021, đấu giá lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 6
Ngày 1/11/2021, đấu giá lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 7
Ngày 1/11/2021, đấu giá lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 8
Ngày 1/11/2021, đấu giá lô tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại TP.HCM ảnh 9