(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân thông báo đấu giá khoản nợ của khách hàng Bùi Thị Tỉnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh trung tâm Sài Gòn vào ngày 1/11/2021 như sau:
Ngày 1/11/2021, đấu giá khoản nợ của khách hàng Bùi Thị Tỉnh tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1