(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

Hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu chuyển bán của Cục quản lý Thị trường thành phố Hà Nội

Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội

Ngày 1/11/2021, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu tại Hà Nội ảnh 3