(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

Cho thuê văn phòng tại Tầng 6

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ

Ngày 1/11/2021, đấu giá cho thuê văn phòng tại Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá cho thuê văn phòng tại Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá cho thuê văn phòng tại Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ ảnh 3