(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2021 do UBND xã Hải Phú ủy quyền như sau:

Cho thuê quyền sử dụng 32 lô quầy tại chợ Long Hưng, xã Hải Phú

UBND xã Hải Phú

Ngày 1/11/2021, đấu giá cho thuê QSD 32 lô quầy tại chợ Long Hưng, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 1/11/2021, đấu giá cho thuê QSD 32 lô quầy tại chợ Long Hưng, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 1/11/2021, đấu giá cho thuê QSD 32 lô quầy tại chợ Long Hưng, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 1/11/2021, đấu giá cho thuê QSD 32 lô quầy tại chợ Long Hưng, tỉnh Quảng Trị ảnh 4