(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2020 như sau:
Ngày 1/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 1