(BĐT) -Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019 - Lần 2 (tại thông báo số 172/TB-STNMT) vào trước ngày 1/11/2019 như sau:

Tài sản bán đấu giá là quyền khai thác khoáng sản của 10 điểm mỏ gồm đá, cát, sét làm vật liệu xây dựng thông thường, cụ thể:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 15/08 đến 15/09/2019.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 16/09 đến 16/10/2019.

- Thời gian tham khảo tài liệu: Từ ngày 20/08 đến 25/08/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến trước ngày 01/11/2019.

- Địa điểm phát hành, tiếp nhận hồ sơ và tham khảo tài liệu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum. Đ/c: Số 06, Ngô Thì Nhậm, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum. Đ/c: Số 02 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum thông báo cho tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản biết, tham gia.