(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2019 do Trung tâm Y tế huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Đấu giá tài sản của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, địa chỉ: ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

1. Tên tài sản đấu giá:

Tài sản 1. Cho thuê quầy thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

+ Diện tích: 25m2.

+ Thời hạn cho thuê: 36 tháng.

+ Thời gian hoạt động: từ 06 giờ 00 sáng đến 22 giờ 00 đêm.

+ Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành,

+ Địa chỉ: ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

+ Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/01tháng (Ba triệu đồng/một tháng).

+ Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ).

+ Tiền đặt trước: 6.000.000đồng/hồ sơ (Sáu triệu ngàn đồng/hồ sơ).

Nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, địa chỉ: ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Tài sản 2. Cho thuê quầy thuốc tại Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim.

+ Diện tích: 8,8m2.

+ Thời hạn cho thuê: 36 tháng.

+ Thời gian hoạt động: từ 06 giờ 00 sáng đến 22 giờ 00 đêm.

+ Địa điểm: Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim,

+ Địa chỉ: Ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

+ Giá khởi điểm: 1.800.000đồng/01tháng (Một triệu tám trăm ngàn đồng/một tháng).

+ Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng/hồ sơ).

+ Tiền đặt trước: 3.600.000đồng/hồ sơ (Ba triệu sáu trăm ngàn đồng/hồ sơ).

Nơi có tài sản đấu giá: Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim, địa chỉ: Ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Tài sản 3. Cho thuê quầy thuốc tại Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm.

+ Diện tích: 16,77m2.

+ Thời hạn cho thuê: 36 tháng.

+ Thời gian hoạt động: từ 06 giờ 00 sáng đến 22 giờ 00 đêm.

+ Địa điểm: Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm,

+ Địa chỉ: ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

+ Giá khởi điểm: 2.700.000đồng/01tháng (Hai triệu bảy trăm ngàn đồng/một tháng).

+ Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng/hồ sơ).

+ Tiền đặt trước: 5.400.000đồng/hồ sơ (Năm triệu bốn trăm ngàn đồng/hồ sơ).

Nơi có tài sản đấu giá: Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm, địa chỉ: ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem quầy thuốc:

- Thời gian: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem ngày 24/10/2019 và ngày 25/10/2019 (trong giờ hành chính). Khi xem phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Địa điểm: Tại các địa điểm nêu tại Mục 1 thông báo này.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 29/10/2019.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Theo Mục 1 Thông báo này.

- Tiền đặt trước: Theo Mục 1 Thông báo này.

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 29/10/2019 đến 16 giờ 00 ngày 31/10/2019 (trong giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tiền Giang, số tài khoản 71010001114422.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 29/10/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

— Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân và hộ khẩu (bản sao có công chứng);

Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 08giờ 00 ngày 01 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Đấu giá theo từng tài sản.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Điều kiện đối với người trúng đấu giá:

- Thực hiện đúng Thông tư số 15/2011/TT-BYT, ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện, tại Điều 3 Chương II quy định về tổ chức của cơ sở bán lẻ thuốc; Điều 5 và Điều 6 Chương III quy định về hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc.

- Thực hiện đúng Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược, tại Mục II Điều 35 quy định “Niêm yết giá thuốc”, Mục II Điều 36 quy định về thặng số bán lẻ của các cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám chữa bệnh.

- Người tham gia kinh doanh không thuộc diện thi hành án

- Đảm bảo thời gian hoạt động quầy thuốc từ 06 giờ00 sáng đến 22 giờ00 đêm.

- Nhân viên làm việc có ký kết hợp đồng lao động, có sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe định kỳ. Nhân viên bán thuốc ăn mặc đúng quy định chuyên môn về y tế, đeo bảng tên, thực hiện đúng quy tắc ứng xử…

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh, nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

- Tiếp thu những ý kiến đóng góp của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế/Phòng khám.

- Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá được Trung tâm Y tế/Phòng khám lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng; căn cứ vào điện, nước tiêu thụ hàng tháng mà người trúng đấu giá thanh toán cho Trung tâm Y tế/Phòng khám vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại Phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Y tế/Phòng khám.

- Nộp tiền hàng tháng đủ, đúng thời hạn.

- Tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện đúng nội dung trên. Trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện đúng nội dung trên:

— Lần 01: Trung tâm Y tế lập biên bản nhắc nhở lần đầu.

— Lần 02: Trung tâm Y tế lập biên bản phạt nộp tiền cho Trung tâm Y tế 1.000.000đồng.

— Lần 03: Trung tâm Y tế lập biên bản cắt hợp đồng và tổ chức, cá nhân không nhận lại tiền đặt trước đảm bảo thực hiện hợp đồng cho thuê quầy thuốc, đồng thời không được tham gia đấu giá cho thuê quầy thuốc của Trung tâm Y tế trong lần kế tiếp.

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá, Trung tâm Y tế sẽ giữ lại đến khi hết hạn hợp đồng cho thuê quầy thuốc, Trung tâm Y tế sẽ hoàn lại cho người trúng đấu giá.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải tiến hành thương thảo và ký hợp đồng cho thuê quầy thuốc với Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Quá thời gian nêu trên, nếu người trúng đấu giá không đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành thương thảo và ký hợp đồng xem như người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả đấu giá.

- Trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng cho thuê quầy thuốc trước hạn thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người trúng đấu giá bị chấm dứt Hợp đồng cho thuê quầy thuốc trước hạn nêu trên không được tham gia đấu giá cho thuê quầy thuốc lần liền kề.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết./.