(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh bán đấu giá các tài sản thanh lý của Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh theo Quyết định số 94/KTVT của Tổng giám đốc Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm: Xe nâng con’t E 31, 01 Xe nâng con’t E29, Máy biến áp vào ngày 1/11/2018 như sau:

Tổng khối lượng sắt thu hồi được (tạm tính) đưa ra đấu giá: 20.400 kg (sau khi trúng đấu giá, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh cân tài sản để tính trọng lượng thực tế (bao gồm tất cả thiết bị, vật tư của tài sản), người trúng đấu giá phải thanh toán số tiền trúng đấu giá theo trọng lượng thực tế của tài sản).

Giá khởi điểm 7000 đồng/1kg, tổng giá khởi điểm: 142.800.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

Số tiền trúng đấu giá phải thanh toán như sau: Trọng lượng thực tế nhân (x) với giá trúng đấu giá/1kg. Giá trúng đấu giá của 1kg được xác định bằng việc lấy tổng số tiền trúng đấu giá chia (:) cho tổng trọng lượng trúng đấu giá tạm tính 20.400 kg.

Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người trúng đấu giá phải thanh toán tiền trúng đấu giá và thuế giá trị gia tăng.

Tổng tiền đặt trước: 28.500.000 đồng (Hai mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).

(Có phụ lục thông tin chi tiết tài sản kèm theo)

Thời gian niêm yết, công khai đấu giá: Từ ngày 12/10/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/10/2018.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Vào giờ hành chính từ ngày 12/10/2018 đến ngày 29/10/2018 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh.

Thời gian nộp tiền đặt trước: vào ngày 25/10/2018, 26/10/2018, 29/10/2018. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty (số tài khoản: 44400026268668 – Ngân hàng Seabank Chi nhánh Nghệ An).

Thời gian địa điểm xem tài sản đấu giá: từ ngày 12/10/2018 đến ngày 29/10/2018 tại nơi trưng bày tài sản:

Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò: phường Nghi Tân, thị Xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Văn Phòng Công ty Cổ Phần Cảng Nghệ Tĩnh: số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian địa điểm xem các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá: từ ngày 12/10/2018 đến ngày 29/10/2018 tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 bộ (số tiền này không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân tổ chức tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ cho Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh bao gồm:

Đơn đăng ký đấu giá (theo mẫu Công ty phát hành);

Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân của người đăng ký tham gia đấu giá, người được ủy quyền (nếu có);

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (nếu là tổ chức đăng ký tham gia đấu giá);

Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá;

Chứng từ nộp tiền đặt trước.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định pháp luật và Quy chế của Công ty; Người đăng ký tham gia đấu giá phải đăng ký mua toàn bộ tài sản đưa ra bán đấu giá, Công ty không bán riêng lẻ từng tài sản.

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 01/11/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần cảng Nghệ Tĩnh (địa chỉ số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An).

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá trả giá lên.

Những thông tin cần thiết khác: Xem tại trụ sở Công ty cổ phần đấu giá Thành Vinh, phòng 301, tòa nhà Yên Hòa, số 9A, đường Nguyễn Trãi, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0238.893.6789; 0985.633.006.