(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc ủy quyền như sau:

Toàn bộ hạng mục công trình tài sản trên đất gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm gồm công trình kiến trúc gắn liền với đất, tài sản khác gắn liền với công trình, cây cối tại khu trang trại sản xuất Nấm ăn và nấm dược liệu Tại thửa số 51, tờ Bản đồ số 01, bản đồ địa chính cơ sở xã Ngọc Khê (Nay là Thị trấn Ngọc Lặc), địa chỉ tại: thôn Tân Thành, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa có Diện tích 7376,1m2 theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 516844, số vào sổ cấp GCN:CH02765 do UBND huyện Ngọc Lặc cấp ngày 30/9/2016 mang tên ông Vũ Xuân Bình

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ngọc Lặc

Ngày 1/10/2021, đấu giá toàn bộ hạng mục công trình tài sản trên đất tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 1/10/2021, đấu giá toàn bộ hạng mục công trình tài sản trên đất tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 1/10/2021, đấu giá toàn bộ hạng mục công trình tài sản trên đất tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 1/10/2021, đấu giá toàn bộ hạng mục công trình tài sản trên đất tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 1/10/2021, đấu giá toàn bộ hạng mục công trình tài sản trên đất tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 1/10/2021, đấu giá toàn bộ hạng mục công trình tài sản trên đất tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 1/10/2021, đấu giá toàn bộ hạng mục công trình tài sản trên đất tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 1/10/2021, đấu giá toàn bộ hạng mục công trình tài sản trên đất tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 8