(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2021 do UBND huyện Lâm Thao (Ban QL tổ chức thực hiện các cuộc bán ĐGQSD đất) ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 04 ô đất ở tại khu 13 thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Diện tích: từ 175,8 ÷ 258,0 m2/ô đất; Giá khởi điểm: từ 3.500.000đ ÷ 4.000.000 đồng/m2 - Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/bộ; Tiền đặt trước: 100.000.000đồng/ô đất.

UBND huyện Lâm Thao (Ban QL tổ chức thực hiện các cuộc bán ĐGQSD đất)

Ngày 1/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 4 ô đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 1/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 4 ô đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 1/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 4 ô đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 3