(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2021 do UBND thành phố Sơn La ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 27 thửa đất trên địa bàn thành phố Sơn La, tổng diện tích 3.553,5m2, tổng giá khởi điểm 19.987.368.000 đồng

UBND thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Ngày 1/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 1
Ngày 1/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 2
Ngày 1/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 3
Ngày 1/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 4
Ngày 1/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 27 thửa đất tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La ảnh 5