(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2021 do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ ủy quyền như sau:

Đấu giá khai thác tận thu 49,80 ha gỗ rừng trồng bị thiệt hai do thiên tai

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ

Ngày 1/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 49,80 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 1/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 49,80 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 1/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 49,80 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 1/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 49,80 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 1/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 49,80 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5