(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2021 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ ủy quyền như sau:

Đấu giá khai thác tận thu 36,77 ha gỗ rừng trồng bị thiệt hại do thiên tai của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ, cụ thể như sau: + Tổng diện tích khai thác tận thu: 36,77 ha. + Tổng sản lượng gỗ tận thu: 686,0 m3. + Lý do khai thác: Để thu hồi tài sản nhà nước, tái đầu tư trồng lại rừng trên diện tích trồng rừng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần phục hồi rừng, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và nguy cơ cháy rừng. + Vị trí, địa danh, nơi có tài sản đấu giá: Gồm 17 lô, tại Khoảnh 1, 2, Tiểu khu 66 và khoảnh 1, Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. + Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ. + Thời gian khai thác: Bên mua chịu trách nhiệm khai thác đúng theo phương án khai thác đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. + Loại cây khai thác: Keo tai tượng, trồng năm 2001, 2005, 2007 và 2010

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ

Ngày 1/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 36,77 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 1/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 36,77 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 1/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 36,77 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 1/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 36,77 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 1/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 36,77 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 1/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 36,77 ha gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6