(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2020 do Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 141/2020/HĐDVĐGTS-ĐP, ngày 11/09/2020 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang về việc đấu giá tài sản.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, địa chỉ: Số 536 Đường Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

Tài sản đấu giá: Xe ô tô con Biển kiểm soát: 81L-0156. Nhãn hiệu: Toyota Camry. Số khung: 1298535. Số máy: 8002537. Năm sản xuất: 2003. Nước sản xuất: Việt Nam, đã qua sử dụng.

Giá khởi điểm: 108.227.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ tám triệu hai trăm hai mươi bảy ngàn đồng) (Giá đã bao gồm thuế GTGT).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 22/09/2020. Tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang (trong giờ hành chính).

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/09/2020 đến 15 giờ ngày 28/09/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Ngày và Địa điểm tổ chúc bán đấu giá: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 01/10/2020. Tại Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức đấu giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, số: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.