(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2020 do Công ty điện lực Tân Thuận ủy quyền như sau:
Ngày 1/10/2020, đấu giá vật tư thiết bị thanh lý tại TPHCM ảnh 1