(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam Chi nhánh TPHCM thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2020 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản BIDV của TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 1/10/2020, đấu giá tàu biển quốc tế chở hàng tổng hợp tại TPHCM ảnh 1