(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2020 do Agribank Chi nhánh 3 ủy quyền như sau:
Ngày 1/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ ảnh 1