(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản thi hành án cưỡng chế, kê biên để đảm bảo thi hành án gồm: Toàn bộ tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án là bà Lưu Thị Liên và ông Lục Tuấn Anh. Địa chỉ: Tiểu khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian, địa điểm công bố giá.

- Thời gian công bố giá: Hồi 8 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2020

- Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm của tài sản đấu giá; tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ

3.1. Tên tài sản:

- Tài sản là quyền sử dụng đất: Thửa đất ô số 7, tờ bản đồ quy hoạch chia lô (Khu dân cư tự xây khu I- xã Vân Tùng), diện tích 72 m2, mục đích sử dụng đất ở (ONT, thời hạn sử dụng lâu dài theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 195287, số vào sổ H- 00021-723/QĐ - UBND ngày 09/4/2009 mang tên người sử dụng đất hộ ông Lục Tuấn Anh và bà Lưu Thị Liên. Theo văn bản số 14a /PCCTTĐC, ngày 25/5/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngân Sơn về việc cung cấp thông tin địa chính (kèm theo 01 trích lục bản đồ địa chính ngày 10/6/2020); Thửa đất theo bản đồ địa chính đo đạc chỉnh lý năm 2013 là thửa đất số: 01, tờ bản đồ số: 51, diện tích 71,7m2, chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền trên đất: 01(một) ngôi nhà xây 04 tầng (cũ) tỷ lệ giá trị còn lại các kết cấu chính 50%, hạng nhà xây cấp III, có diện tích sàn xây dựng 288m2, kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, tường gạch chỉ 220, có khu phụ, tầng 1 gồm nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng khách, nền lát gạch màu nâu, tầng 2 gồm 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, nền láng xi măng, không lát gạch, tầng 3 một phần không xây tường bao, một phần có xây tường bao, tầng 4 ( tum) có 06 cột sắt, 8 cột bắt mái tôn, có chức năng hút gió, chống nóng và lấy ánh sáng tự nhiên cho các tầng của ngôi nhà.

3.2. Nơi có tài sản: Tiểu khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

3.3. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.262.628.000đồng (Một tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng)

(Mức giá trên là tối thiểu, chưa bao gồm phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định)

3.4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng)

3.5. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn hoặc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (17/9/2020 và 18/9/2020).

Địa điểm: Tại tiểu khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính)

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá liên tục kể từ ngày 08/9/2020 đến 16h 00’ ngày 28/9/2020.

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn.

- Thu tiền đặt trước trong 03 ngày, ngày 28/9, 29/9 đến 16h00’ ngày 30/9/2020. Tiền đặt trước khách hàng nộp bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản tài khoản sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành sẽ được tổ chức đấu giá tài sản trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản trúng đấu giá.

Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá không hoàn trả lại; Trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Đấu giá cả tổng tài sản

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu: 5.000.000 đồng/lần trả giá. (Năm triệu đồng)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản bảo đảm trên phải thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Ngoài ra, những trường hợp sau không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp (có đóng dấu treo của Trung tâm);

- Chứng minh thư nhân dân, 01 hộ khẩu (01 bản phôtô có chứng thực hoặc bản phô tô kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Ghi chú: Nhận lại tài sản thi hành án: Người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án theo quy định tại khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2014 “ Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết”

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kan. Điện thoại: 0209.3875.790./.