(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 1/10/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Biển Hồ Đông Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Biển Hồ Đông Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 996491 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/10/2017, vào sổ cấp GCN QSD đất số: CH00874.

- Quyền sử dụng đất: Thuộc thửa đất số 45, tờ bản đồ số 35, có diện tích 15664,9 m2 (bằng chữ: Mười lăm nghìn sáu trăm sáu mươi bốn phẩy chín mét vuông), đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng đến ngày 01/7/2064.

- Tài sản gắn liền với đất: không.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản xử lý phát mãi bán thu hồi nợ vay

Địa chỉ tại: Làng Đê Đoa, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Giá khởi điểm: 187.133.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy triệu một trăm ba mươi ba nghìn đồng) theo Văn bản số 58/TB-NHNo.BHĐGL ngày 24/08/2020 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Biển Hồ Đông Gia Lai về việc Thông báo giảm giá tài sản.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày, từ ngày 24/9 đến ngày 25/9/2020 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 28/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 28/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 01/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Biển Hồ Đông Gia Lai hoặc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.