(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2020 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 06, Đường Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 110, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

- Tài sản đấu giá là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu: Xe ô tô biển kiểm soát 89C-036.71 đã qua sử dụng (xe không có Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và Giấy chứng nhận đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) mầu sơn: Xanh, số máy: 800392, số khung: KMFXKN7BPXU320967, tải trọng 750kg, năm sản xuất 1999, nước sản xuất: Hàn Quốc.

- Giá khởi điểm của tài sản: 21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu đồng chẵn). Bước giá: 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng/hồ sơ (Bốn triệu đồng chẵn) nộp trực tiếp tại Trung tâm hoặc vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang từ ngày 28/9/2020 đến 16 giờ 00 phút, ngày 30/9/2020.

4. Nộp hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá, hình thức đấu giá

- Niêm yết đấu giá tài sản từ ngày 16/9/2020; xem tài sản từ ngày 21/9/2020 đến ngày 22/9/2020 (02 ngày) tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang (trong giờ hành chính).

- Bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 16/9/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/9/2020 trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

- Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ ngày 28/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang;

Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi, 8 giờ 30 phút, ngày 01/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang - Số 6, đường chiến thắng Sông Lô, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, điện thoại 02073.816.375 để đăng ký và biết thêm chi tiết.