(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2020 do Tổng công ty Liksin ủy quyền như sau:
Ngày 1/10/2020, đấu giá máy in và máy thành phẩm tại TPHCM ảnh 1