(BĐT) - Trung tâm DV Đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá vào ngày 1/10/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DV Đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Buôn Ma Thuột.

3. Tài sản đấu giá: QSDĐ có DT: 113,30 m2 đất ở đô thị tại thửa đất C5-03 tại KDC C5 phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

4. GKĐ: 679.800.000 đồng (Sáu trăm bảy chín triệu, tám trăm ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm; điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm: Trong giờ hành chính từ ngày 05/9/2018 đến 17 giờ 00, ngày 28/9/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký: Cá nhân, Tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước và hồ sơ đấu giá.

6. Tiền đặt trước: 101.000.000 đồng (Một trăm lẻ một triệu đồng).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 01/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

Các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk, số 135 Lê Thị Hồng Gấm, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn.