(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 09/01/2019 do Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền như sau:

Tài sản bán đấu giá: Lô tài sản thanh lý bao gồm:

Tài sản 1: 01 xe ô tô Ford Ranger, BKS: 80A-01894, số khung:THDFDCMRRD3T02060, số máy: WLAT392540. Chủ sở hữu là Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Địa chỉ: Số 44, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Với mức giá khởi điểm là:65.588.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu năm trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn).

Tài sản 2: 01 xe ô tô Toyota Camry. BKS: 80B-2201, số khung: 53SK200X779783, số máy: 5S-4364684. Chủ sở hữu là Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Địa chỉ: Số 44, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Theo đăng ký ô tô số: A0009565 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/10/2000; Với mức giá khởi điểm là: 78.618.000 đồng (Bảy mươi tám triệu sáu trăm mười tám nghìn đồng chẵn).

Tài sản 3: 01 xe ô tô Mitsubishi Pajero, BKS: 80B-5726, số khung: RLA00V33V11000204, số máy: 6G72NT1574 chủ sở hữu là Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Địa chỉ: Số 44, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Theo đăng ký ô tô số: 000514 do Công an TP.Hà Nội cấp ngày 26/05/2010; Với mức giá khởi điểm là: 51.975.000 đồng (Năm mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm của lô tài sản: 196.181.000 đồng ( Một trăm chín mươi sáu triệu một trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn) Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc bán đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 39.000.000 đồng (Ba mươi chín triệu đồng chẵn) tương đương 20% giá khởi điểm của lô tài sản. Được nộp vào tài khoản của Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á, số tài khoản là: 135490415 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Thăng Long – PGD Tây Hà Nội.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn).

Thời gian đăng báo: Ngày 22/12/2018 và 26/12/2018.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 22/12 /2018 đến ngày 07/01/2019.

Thời gian xem tài sản: Từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 27/12/2018 và ngày 28/12/2018.

Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 04/01/2019 đến ngày 07/01/2019.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 04/01/2019 đến ngày 07/01/2019. (Sau khi người tham gia đấu giá đã nộp đủ hồ sơ theo quy định)

Thời gian xét điều kiện: Ngày 08/01/2019

Thời gian công bố giá: 09h00 phút ngày 09/01/2019

Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham dự đấu giá, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á; Địa chỉ: P612, N4A Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Địa điểm xem tài sản: Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Số 44, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á; Địa chỉ: P612, N4A Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á

VPGD: P612, N4A Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, tp.Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024 625 44211.