(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP Lào Cai ủy quyền vào ngày 08/11/2018 như sau:

1. Tên địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP Lào Cai. Địa chỉ: Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: Hồi 08 giờ 00 phút ngày 08/11/2018

- Địa điểm: Phòng đấu giá tầng 2 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. (Sau trụ sở khối 6).

4. Tên tài sản, giá khởi diểm, nơi có tài sản đấu giá.

- Tài sản đấu giá: Giá trị sử dụng cơ sở hạ tầng và tài sản được xây dựng trên diện tích đất 6.585,0 m2 của Công ty TNHH xấy dựng và khai thác khoáng sản Lào Cai tại địa chỉ lô 23, đường Thủ Dầu 1, khu công nghiệp bắc Duyên Hải, phường Duyên hải, thành phố Lào Cai. Xưởng lắp ráp cơ khí và sửa chữa thiết bị máy nông, lâm nghiệp theo dự án được duyệt gồm: Nhà điều hành, nhà xưởng, nhà ăn ca và các hạng mục phụ trợ khác. (Chi tiết tại biên bản kê bên, xử lý tài sản ngày 29/5/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai)

- Giá khởi điểm: 8.581.872.500 đồng. Bằng chữ: (Tám tỷ, năm trăm tám mươi mốt triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm đồng chẵn).

(Giá trị quyền thuê đất tiếp theo sẽ được tính cho người trúng đấu giá kể từ ngày người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán với bên có tài sản, tiền thuê đất hàng năm mà người trúng đấu giá phải nộp sẽ được áp theo khung giá của UBND tỉnh Lào Cai ban hành)

Sau khi đấu giá thành người trúng đấu giá làm các thủ tục xin đầu tư và tiếp tục thực hiện dự án và đóng các loại thuế, phí phải nộp theo quy định pháp luật hiện hành.

5. Tiền đặt trước, thời gian nộp, địa điểm nộp: Tiền đặt trước bằng 15% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Cụ thể là: 1.287.280.000 đồng

- Thời gian nộp: ngày 05; ngày 06 và ngày 07 tháng 11 năm 2018.

- Địa điểm: Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Tài khoản số: 37510000114453 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo điểm c khoản 1 điều 40 và điều 43 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

7. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Cách thức đăng ký, nhận hồ sơ đấu giá qua đường bưu điện: Đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm.

Nơi nhận hồ sơ đấu giá qua đường bưu điện đến địa chỉ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đã mua hố sơ và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật khác có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

10. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

11. Thời gian địa điểm tham khảo và mua hồ sơ, xem tài sản:

- Thời gian: Từ ngày 19/10/2018 đến hết ngày 05/11/2018.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Địa điểm xem tài sản: Tại thực địa thửa đất.

12. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu điện:

- Thời gian: Hạn cuối hết ngày 05/11/2018

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3.824.914 - 02143.663.168