(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 580 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 07 đến ngày 10/6/2019. 
Ngày 08-10/06: 3/580 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 08-10/06: 3/580 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 577 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Ban Quản lý dự án thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20190622385 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trung tâm Khai thác Hạ tầng (TP.HCM) đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20190616333 - 00) dự kiến phát hành HSYC từ 12 giờ 00 ngày 10/6/2019 đến 16 giờ 00 ngày 14/6/2019. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Nêu nhãn hiệu hàng hóa trong nội dung TBMT: Tổng công ty Viễn thông Viettel Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20190577605 - 00), nêu nhãn hiệu hàng hóa: “Điện thoại Iphone XS MAX 64GB”. Đơn vị này cần biết, theo Điểm C Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng như nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hoá, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử; trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không được quy định tương đương về xuất xứ. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn