(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 507 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 08/8/2019.
Ngày 08/08: 1/507 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 08/08: 1/507 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 506 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Công ty cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành đăng tải thông báo mời chào hàng Gói thầu “Chi phí tư vấn lập dự án: Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2010, định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020” (số thông báo là: 20190821043 - 00), nêu loại gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ phi tư vấn bao gồm: logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. 

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.