(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 301 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 08/3/2016. 
Ngày 08/03: Có 4/301 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 08/03: Có 4/301 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 297 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước (tỉnh Bình Dương) đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH Viễn thông Hà Tĩnh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/3/2017 đến ngày 20/3/2017, trong khi đóng thầu ngày 18/3/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm  đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu 

Áp dụng sai hình thức bảo đảm dự thầu: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kom Tum thông báo mời thầu gói thầu tư vấn nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu. Đơn vị cần biết, theo Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp.