(BĐT) - Công ty cổ phần hệ thống luật Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam –CN Bến Nghé ủy quyền vào ngày 08/01/2019 như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí

Trụ sở chính: Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam –CN Bến Nghé.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 08/01/2019, tại số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM

4. Tài sản đấu giá: 03 chiếc máy xúc chuyên dùng 

Stt

Tàisản

Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật

ĐVT

SL

Giá khởi điểm (VNĐ)

Tiền đặt trước (VNĐ)

1

Máy xúc lật bánh lốp hiệu Kawasaki, biển số: 50LA-1929, đã qua sử dụng

Chủng loại: Máy xúc lật bánh lốp.

Nhãn hiệu: KAWASAKI.

Số động cơ: PE6-181042T

Sốkhung: 90N1-0284

Xe

01

284.287.500

28.428.750

2

Máy xúc lật bánh lốp hiệu Hala HA380, biển số: 50LA-1869, đã qua sử dụng

Chủng loại: Máy xúc lật bánh lốp.

Nhãn hiệu: HALA HA380.

Số động cơ: 34867396

Sốkhung: 7361405

Xe

01

269.325.000

26.932.500

3

Máy xúc lật bánh lốp hiệu Hala L380, biển số: 50LA-1808, đã qua sử dụng

Chủng loại: Máy xúc lật bánh lốp.

Nhãn hiệu: HALA L380.

Số động cơ: 23556244

Sốkhung: HA380-1137K

Xe

01

254.362.500

25.436.250

4

TỔNG CỘNG

03

807.975.000

80.797.500

* Bán riêng lẻ từng tài sản.

5. Tổng giá khởi điểm: 807.975.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm lẻ bảy triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

6. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí, số tài khoản:18610000168106 tại Ngân hàng Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hàm Nghi.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 03/01/2019 ngày 04/01/2019 và ngày 07/01/2019.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 25/12/2018 đến hết ngày 26/12/2018.

- Địa điểm: 2/38 Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, Nhà Bè, TP.HCM

8. Mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 25/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019.

- Địa chỉ: Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM.

9. Đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 25/12/2018 đến hết ngày 07/01/2019.

- Địa chỉ: Số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí, số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948 765 673