(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 279 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 7/4/2016. 
Ngày 07/4: Có 7/279 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 07/4: Có 7/279 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 272 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Phong Thu (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 8/4/2016; Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/4/2016 đến ngày 22/4/2016; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 12/4/2016 đến ngày 21/4/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong 2 phiếu đăng ký TBMCH, Trường Tiểu học Đông Kỳ (tỉnh Hải Dương) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 8/4/2016 đến ngày 12/4/2016; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/4/2016 đến 8 giờ 00 ngày 20/4/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: UBND xã Đại Dực (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp và Bệnh viện Phổi Hà Nội đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa, nêu hình thức bảo đảm dự thầu đặt cọc bằng tiền mặt. Hai đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.