(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 393 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/12/2017. 
Ngày 07/12: Có 4/393 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Ngày 07/12: Có 4/393 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 389 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, UBND xã Yên Mỹ (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 12/12/2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 (TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/12/2017 đến  ngày 13/12/2017; Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT/TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến phát HSMT duy nhất trong ngày 23/12/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

Nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Cũng trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.