(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kinh Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 07/04/2022 do Chi Cục THADS Thành Phố Từ Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Kinh Bắc

Địa chỉ: NR Nguyễn Tiến Thành, đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02223600195

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi Cục THADS Thành Phố Từ Sơn

Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo, Thành Phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 07/04/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 04/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 06/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 02/03/2022 - 16:30 04/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc địa chỉ: NR Nguyễn Tiến Thành, đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu bản phô tô) và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc. Nộp vào tài khoản số: 25610000006066. Mở tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu Tư và PT Việt Nam - CN Kinh Bắc. Nội dung nộp: (Họ tên người tham gia đấu giá-CMND/CCCD) Số thông báo, ngày thông báo.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 07/04/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc

Ngày 07/04/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ảnh 2