(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 412 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/3/2017. 
Ngày 07/03: Có 3/412 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 07/03: Có 3/412 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 409 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Quang điện tử (thuộc Viện Ứng dụng công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ) dự kiến phát HSYC từ ngày 09/3/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 HSYC, được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu dự kiến phát hành HSMT từ ngày 14/3/2017 đến ngày 24/3/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.