(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 443 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 06/12/2016. 
Ngày 07/12: Có 8/443 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 07/12: Có 8/443 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 435 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 09/12/2016; Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam sự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/12/2016 đến ngày 15/12/2016; Bệnh viện Đa khoa bưu điện (TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/12/2016 đến 15 giờ ngày 16/12/2016; UBND xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/12/2016 đến 09 giờ ngày 19/12/2016 trong khi mở thầu ngày 13/12/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Ngay sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu tiến hành mở các hồ sơ đề xuất và lập biên bản mở thầu (theo Điểm d Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Áp dụng sai giá trị bảo đảm dự thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.