(BĐT) - Nhà máy In tiền quốc gia đấu giá vỏ hộp mực sau xử lý cặn mực in vào ngày 06/12/2018 với nội dung cụ thể như sau:

1. Giá khởi điểm:

TT

Loại chất thải

Mã CTNH

Giá khởi điểm đấu giá vỏ hộp mực sau xử lý cặn mực in (VND/01 cái, đã bao gồm GTGT 10%)

1

Vỏ hộp mực có dính cặn mực in

08 02 04

4.000

Đơn vị trúng đấu giá phải tự thực hiện dịch vụ vận chuyển vỏ hộp mực có dính cặn mực in về cơ sở của đơn vị, và xử lý cặn mực in trong vỏ hộp mực theo đúng quy định của Pháp luật về chất thải và bảo vệ môi trường.

2. Các đơn vị tham gia đấu giá là đơn vị có đủ tư cách hợp lệ, cụ thể như sau:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Bản sao được chứng thực) bao gồm lĩnh vực ngành nghề kinh doanh là thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại;

b) Có giấy phép xử lý chất thải nguy hại còn hiệu lực (Bản sao được chứng thực) có đầy đủ các nội dung sau:

- Địa bàn được phép thực hiện dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải của đơn vị phải bao gồm vùng đồng bằng sông Hồng (địa điểm của Nhà máy In tiền quốc gia);

- Các loại CTNH được phép vận chuyển và xử lý bao gồm chất thải có mã CTNH là 08 02 04.

c) Hạch toán tài chính độc lập;

d) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 đồng/ bộ (Một trăm nghìn đồng/ bộ). Bộ hồ sơ gồm: 01 bản quy định bán đấu giá, 01 phiếu đăng ký đấu giá có đóng dấu treo, 01 bản hợp đồng mẫu.

5. Tiền đặt trước dự đấu giá là: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

6. Thời gian tổ chức đấu giá:

6.1. Từ 8 giờ 00 phút, ngày 26/11/2018 đến 14 giờ 00 phút, ngày 06/12/2018 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật), Nhà máy In tiền quốc gia thông báo công khai đấu giá vỏ hộp mực sau xử lý cặn mực in trên bảng tin, cổng Nhà máy In tiền quốc gia, website, Báo Đấu thầu.

6.2. Từ 8 giờ 00 phút, ngày 26/11/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 05/12/2018 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật), các đơn vị đến mua Hồ sơ đấu giá tại Phòng Kế toán - Tài chính, nộp Hồ sơ năng lực tại Phòng Quản trị, xem và nhận mẫu vỏ hộp mực tại Kho của Nhà máy.

- Hồ sơ năng lực bao gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Bản sao được chứng thực);

+ Giấy phép xử lý chất thải nguy hại còn hiệu lực (Bản sao được chứng thực).

6.3. Từ 8 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút, ngày 06/12/2018, Nhà máy thông báo công khai danh sách các đơn vị có đủ tư cách hợp lệ trên bảng tin, cổng Nhà máy, website.

6.4. Từ 8 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút, ngày 06/12/2018 các đơn vị có đủ tư cách hợp lệ nộp phiếu đăng ký đấu giá tại Phòng Quản trị (Là phiếu đăng ký đấu giá trong Hồ sơ đấu giá Nhà máy đã cung cấp), các đơn vị có đủ tư cách hợp lệ nộp tiền đặt trước tại Phòng Kế toán.

6.5. Nhà máy In tiền quốc gia tổ chức buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 06/12/2018 tại Phòng họp số 2, Tầng 3, Nhà A4 của Nhà máy.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

8. Các đơn vị có nhu cầu xin liên Phòng Quản trị - Nhà máy In tiền quốc gia. Địa chỉ: Số 30 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.37547653.

Trân trọng kính mời.